Archiwumusługi świadczę na terenie Śląska:

 kontakt

Kompleksowa Pielęgnacja Ogrodu

 przez cały sezon (luty-listopad)

 

Pielęgnacja Minimalna ( do 2 wizyt w miesiącu)

-koszenie trawnika  2 razy w miesiącu,

-nawożenie trawnika 2 razy w sezonie

-opryski chwastobójcze trawników 2 razy w sezonie

-wertykulacja lub aeracja trawnika 1 raz w sezonie,

-pielenie klombów/rabat 1 - 2 razy w miesiącu,

-1 x cięcia sanitarne drzew i krzewów (na wiosnę)

-odchwaszczanie roundupem ciągów komunikacyjnych (2-3 x w sezonie)

-kontrole drzew i krzewów

-Porady i konsultacje


Pielęgnacja podstawowa (do 3 wizyt w miesiącu)

  

-koszenie trawnika 2-3 razy w miesiącu,

-nawożenie trawnika 2-3 razy w sezonie

-opryski chwastobójcze trawników 2-3 razy w sezonie

-wertykulacja trawnika 1 raz w sezonie,

-aeracja trawnika 2 razy w sezonie

-nawożenie roślin na rabatach 2 razy w sezonie

-pielenie klombów/rabat 2-3 razy w miesiącu,

-cięcia sanitarne drzew i krzewów

-drobne nasadzenia

-przycinanie pielęgnacyjne krzewów i żywopłotów 1 x w sezonie wiosna

-przygotowanie ogrodu na zimę ocieplanie agrowłókniną, stroikiem lub ściółką wrażliwych roślin (cena nie zawiera kosztu agrowłókniny)

-odchwaszczanie Roundupem ciągów komunikacyjnych 3-4 razy w sezonie

-kontrole drzew i krzewów

-porady i konsultacje

 

 

 Pilęgnacja dla wymagających (do 4 wizyt w miesiącu)

  

- koszenie trawnika do 4 razy w miesiącu

- nawożenie trawnika 4-5 razy w sezonie

- opryski chwastobójcze trawników 3-4 razy sezonie

- wertykulacja trawnika 1-2 razy w sezonie (wiosna, jesień)

- aeracja trawnika 1-2 razy w sezonie w zależności od potrzeby,

- nawożenie roślin na rabatach - 3 razy w sezonie

- pielenie rabat na bieżąco przy każdej wizycie

- cięcia sanitarne drzew i krzewów na wiosnę i na bieżąco wg.potrzeby

- cięcia prześwietlające i odmładzające krzewów i drzew

- formowanie drzew lub krzewów np. kula,bonsai, stożek itp.

- przycinanie krzewów i żywopłotów (wg .potrzeby),

- dzielenie i rozsadzanie bylin wg potrzeby 

- uzupełniające sadzenie krzewów i bylin

- odchwaszczanie Roundupem ciągów komunikacyjnych (1 raz w miesiącu )

- odkurzanie jesienne liści z trawników i ciągów komunikacyjnych (w miesiącach jesiennych co wizytę)

- przygotowanie ogrodu na zimę - ocieplanie agrowłókniną, stroikiem lub ściółką wrażliwych roślin

- kontrole drzew i krzewów + opryski przeciw szkodnikom i chorobom roślin wg. diagnostyki

-opryski przeciw szkodnikom i chorobom przy wystąpieniu

-porady i konsultacje