porada Luty/marzec- ochrona roślin

02-03-2015
Jako pierwsze po zimie pojawiają się miodówki,chrząszcze,mszyce miodownice.Gdy temperatura osiągnie 10C miodówki(grusza,bukszpan) przerywają spoczynek i przechodą do miejść gdzie składają jaja.MIodownice wylęgają się z jaj i rozpoczynają żerowanie (świerk),Crząszcze wychodzą z kryjówek i rozpoczynają żerowanie (świerk,sosna) . Nalęży przglądać pędy żywotników,cyprysików,jałowców pod kątem chorób i odmrożeń.Odmiany płożace jałowca mogą już objawy fytoftorozy
Chrząszcze zwalcza się w momencie ich wykrycia.W tym celu należy przeglądać pędy lub potrząsać nimi nad płachtę.Można również określić moment zwalczania po charaterystycznych śladach żerowania np. na igłach.Miodownice najlepiej jest zwalczać po zakończeniu wylęgania się larw.Przydatne są preparaty z grupy pyretroidów, które stosuje się w temperaturze poniżej 20C: wuprawac amatorskich zaleca się Spruzit 04 EC,Polysect hobby AL,Provado Plus.Można stosować preparaty na bazie mydła np. savonil super AL. W przypadku stwierdzenia fytoftorozy należy sunąć całą roślinę.

Larwy miodówki gruszowej