Neonikotynoidy

29-05-2014
Cóż to takiego? Są to neurotoksyny o długim okresie działania Ich działanie na organizm owada polega na blokowaniu dezaktywacji acetyloholiny przez enzym acetyloholinerazę po przejściu impulsu nerwoego.Powoduje to drgawki paraliż i śmierć.Niestety jak wykazują badania niezależne środki te mogą mieć decydujący wpływ na wymieranie rodzin pszczelich.Ich trwałość w środowisku jest więc dużą wadą.

Neonikotynoidy szkodliwe dla człowieka - czytaj

We Francji w 1999 roku wydano zakaz stosowania preparatu Gaucho (prep. imidachlopryd) w następstwie upadków rodzin pszczelich w 1997 roku w okresie lotów na słonecznik, który wykiełkował z nasion zaprawionych tą substancją. Warto tu zauważyć, że we Francji preparat ten był stosowany do zaprawiania nasion już od 1994 roku. W czerwcu 2008 roku neonikotynoidy zostały wycofane z zaprawiania nasion roślin uprawnych w całych Niemczech w wyniku wystąpienia dużych upadków pszczół w Badenii-Wintenbergii, czego przyczyną wydaje się być domniemane niepowodzenie w technologii wiązania chlothianidyny (preparat Poncho) przez specjalny klej mający łączyć ją z zaprawianymi nasionami rzepaku oraz słodkiej kukurydzy. We wrześniu 2008 roku Republika Włoska zawiesiła stosowanie na terenie kraju czterech z omawianych neonikotynoidów. Podobnie postąpiła Słowenia. W sierpniu 2008 roku Rada Obrony Zasobów Naturalnych USA wezwała Agencję Ochrony Środowiska do przedstawienia wyników badań wpływu tego preparatu na pszczoły.Neonikotynoidami są następujące substancje:
chlotianidyna,acetamipryd,imidachlopryd,tiachloppryd,tiametoksam
Pestycydy zawierające neonikotynoidy:
Gaucho,Confidor,Apacz,Mospilan,Provado plus,kohinoor.