mszyca zielona, ochojniki

25-04-2016
Należy przeprowadzić lustrację swierków pod kątem obecności mszycy zielonej i ochojników.Po wykryciu mszycy zielonej należy wykonać zabiegi zwalczające.Liczebność mszycy zielonej od połowy maja znacząco spada a igły zaczynają masowo opadać.Dlatego zwalczanie mszycy gdy igły zaczną opadać NIE MA SENSU.W 2015 roku szkodnik ten dokonał dużych spustoszeń na świerkach.Larwy ochojnika na świerku po przezimowaniu aktualnie żerują .Należy wykonaać zabiegi zwalczające przed złożeniem jaj w młode pąki.Dodatkowo z modrzewi przelatują dorosłe osobniki w celu złożenia jaj na świerku.W maju-czerwcu ochojnik wytwarza woskowy  nalot pod którym żeruje .Zwalczanie wtedy jest mało skuteczne
Mszyca zielona świerkowa
galas ochojnika świerkowo - modrzewiowego