Szkodliwy Glifosat (Roundup)

09-03-2016
Niedługo zacznie się sezon na odchwaszczanie .Od dawna stosuje się w tym celu Glifosat pod różnymi postaciami handlowymi.Najbardziej znanym przedstawicielem herbicydów z tej grupy jest roundup.Od wielu lat producent wmawiał użytkownikom że środek jest przebadany pod kątem szkodliwości dla człowieka i że jest całkowicie bezpieczny.Niestety po raz kolejny koncerny dla chęci zysku narażały zdrowie ludności.Herbicydy oparte na glifosacie stosowane są na masową skalę na całym świecie
W maju 2015 agenda Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) Międzynarodowa Agencja Do Badań nad Rakiem (IARC) opublikowała sprawozdanie, w którym określaglifosat jako substancję  będąca " z dużym prawdopodobieństwem kancerogenem"i podkresla ponadto zachorowalnośc na chłoniaki ziarniste u osób mających z nim kontakt.W ślad za tym Stan kalifornia wpisał Glifosat na listę substancji rakotwórczych.Glifosat jest używany na skalę masową i o dziesięcioleci i mimo szkodliwości nie został wskazany jako substancja szkoliwa dzięki "promowaniu" naukowców oraz "lobbowaniu" w instytucjach nadzorujących pestycydy w Ameryce...Ciekawe jak to się odbywa w Polsce.

Glifosat jest analogiem glicyny z grupy fosfonianów.Jego działanie polega na blokowaniu enzymu syntazy EPSPS bardzo ważnego w rozwoju roślin.Enzym ten umożliwia bosyntezę aminokwasów (fenyloalaniny,tyrozyny,tryptofanu).Co ciekawe oprócz glifosatu w preparacie roundup znajdują sie substancje objęte TAJEMNICĄ!

mitologia o nieszkodliwości glifosatu opiera się na tym że jest że blokuje on szlak kwasu szikimowego a u ludzi szlak kwasu szikimowego nie występuje.lLogika tego twierdzenia jest taka sama jak zdanie że "złodziej nie ma prawa wejść do naszego domu ponieważ drzwi są zamurowane.

Badania z 2011 roku stwierdziły że glifosat jest podobny w swym działaniu do estradiolu (najsilniejszego hormonu z grupy estrogenów) i powoduje przyrost komórek karowych raka piersi.Jego sladowe stężenie ma może powodować rozrost hormonozależnych komórek rakowych raka piersi.
W Europie przeprowadzone badania wskazują na obecnośc glifosatu wśród mieszkańców miast..